Summer Institute on Spinoza and German Idealism

0
326


In mei 2016 zal aan het Department of Philosophy University
of Toronto i.s.m. het Centre for Jewish Studies een Summer Institute on Spinoza
and German Idealism plaats vinden. De opzet is dat scholars en graduate
students samen Spinoza’s werken bestuderen tegelijk met die van de deelnemers
aan de Pantheismusstreit (Kant, Mendelssohn, Jacobi e.a.) en de Duitse idealisten
(vooral Schelling en Hegel); keynote speakers zullen zijn: Eckart Förster  en Yitzhak Melamed (beiden van de Johns
Hopkins University). Het initiatief heeft een eigen
website
(de reden waarom ik er aandacht aan geef)