Stichting Domus Spinozana [1927 – 1971]

0
23

[Tekst overgenomen; zie link aan 't eind] 
Na de dood van Spinoza op 21 februari 1677 geraakte zijn sterfhuis aan de Paviljoensgracht 72/74 in vergetelheid. Dank zij de onderzoekingen van de bekende Duitse Spinozakenner Dr Carel Gebhardt kon de identiteit van het huis onomstotelijk worden vastgesteld. Weliswaar was de traditie dat Spinoza hier gewoond had, blijven bestaan – een gedenksteen in de voorgevel herinnerde hieraan -, maar zowel inwendig als uitwendig was het huis in verval geraakt.