Stedenbaanconferentie

0
24

stedenbaanStation Barendrecht is een van de 36 'stedenbaanstations' in de Zuidvleugel van de provincie Zuid-Holland. Om de bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van dit deel van de Randstad te verbeteren werken de diverse overheden en andere partners zoals de NS samen in het Stedenbaanproject. Op 10 juli 2008 vond een bestuurdersconferentie Stedenbaan plaats in Den Haag om over de voortgang met elkaar van gedachten te wisselen. Ook werd de stedenbaanmonitor 2008 gepresenteerd door gedeputeerde Manita Koop. Ook stond Ronald Bandell (burgemeester Dordrecht) als voorzitter van de bestuurlijke commissie Stedenbaan stil bij actuele stand van zaken. Omdat Barendrecht geen pilotgemeente is komen we in de rapportages niet veel voor, maar de oude zwembadlocatie naast het station is weldegelijk onderdeel van het stedenbaanconcept.