Starthandeling Zuidpolder

Starthandeling Zuidpolder (foto: Jos Wesdijk)
Het zijn goede tijden voor het natuur- en recreatiegebied in de Barendrechtse Zuidpolder. Na de vaststelling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad en de ontvangst van 4,4 miljoen euro van Rijkswaterstaat voor de aankoop en inrichting van gronden ten behoeve van natuurcompensatie mocht ik op 17 februari 2010 de starthandeling verrichten voor de aanleg van 17 hectare natuur- en recreatiegebied. Door het herplanten van een boom die elders weg moest werd een start gemaakt met de inrichting van dit gebied. Kort na de zomer van 2010 moeten deze 17 hectare gereed zijn voor gebruik. Met fiets- en wandelpaden, picknickbanken en recreatieplassen een welkome aanvulling op het recreatieve aanbod in de regio. Uiteindelijk moet de Barendrechtse Zuidpolder onderdeel worden van park Deltapoort dat zich uitstrekt tussen Rotterdam en Dordrecht.