Stanislaus von Dunin-Borkowski SJ kreeg een gezicht

0
334


Of we ooit nog de Mededelingen
z
ullen ontvangen met de uitwerking van de toespraak die Manfred Lauermann
uit Hannover op 27 november 2010 over “Das Spinoza-Projekt von Dunin-Borkowski"
hield, weet ik niet; ik betwijfel het maar hoop er wel op, want zoveel is er
over Dunin-Borkowski niet geschreven.


Maar zie, heden weer eens naar gegevens over hem op
speurtocht, ontdek ik dat de orde der jezuïeten (besonders der deutschsprechenden Ordensprovinzen) begonnen is hun eertijds
interne Mitteilungen op internet te
zetten. Wat een openheid. Hierdoor is het uitgebreide In memoriam, geschreven
na diens overlijden op 1 mei 1934 te München door zijn ordebroeder en vriend
Pater A. Pummerer SJ voor iedereen te lezen. Het is niet even een korte
herinnering: 20 A4tjes omvat het stuk, 24 pagina's in druk! En daarin komt zijn
Spinoza-studieproject uitgebreid aan bod (42 hits!). [Cf. Hier – er is ook een korter In Memoriam in het Duits en in het Engels]


Hele alinea’s had ik aanvankelijk naar dit blog willen
halen, maar ik vertrouw erop dat die internetpublicatie wel blijft staan. Ik
citeer dan slechts deze zin:


     "Das Studium über Spinoza wurde für ihn zur Lebensarbeit."


En ik neem zijn foto over die er bij is geplaatst. Via die herinnering is voor
het eerst een foto van hem op internet te vinden.