Sportconferentie

sportgemeente Barendrecht
De eerste Barendrechtse Sportconferentie vindt plaats op 24 juni 2009. De aankondiging hiervan werd op 18 april 2009 door het organiserende committee middels een persontmoeting gedaan. Voorzitters van diverse verenigingen en een vertegenwoordiger van de scholen hebben samen met mij uit de doeken gedaan wat er verwacht kan worden op deze conferentie. De doelgroep bestaat uit vertegenwoordigers van politiek, bestuurders en kaderleden van verenigingen, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen die aan sport zijn gerelateerd en diverse mensen die op persoonlijke titel worden uitgenodigd. Jan Dirk Stouten (bekend van Radio en TV Rijnmond), Mario Been (trainer van Feyenoord) en Hein Vergeer (oud-wereldkampioen schaatsen) hebben zich bereid verklaard een deel van het programma voor hun rekening te nemen. De kern van de sportconferentie is om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. In de vorm van workshops worden diverse thema's behandeld die voor vele verenigingen spelen. Na afloop worden de wensen en behoeften geinventariseerd en bepalen we met elkaar hoe hier verder mee omgegaan gaat worden.