Spiñoza was eigenlijk de naam… we noemen hem Spinoza

0
55

… ‘Spineosa’ schreef huisbaas Van der Spyk.

In het eerste nummer van Chronicon Spinozanum [1921] schreef Carl Gebhardt over een onderzoekje dat hij deed naar “Der Name Spinoza” [p. 272 276] Er waren diverse benamingen in gebruik en het leek hem nuttig dat daar eenheid in kwam. Ik neem het hier (nog zonder voetnoten) graag over, daar ik het nog steeds zeer informatief vind. Opvallend is wel dat het hem alleen om eenheid in de achternaam ging, Spinoza, de voornaam liet hij over aan ieders voorkeur.