Spinozium – een Cherem-spel op April Fool’s Day

0
193

Vanavond wordt in Rotterdam weer het Passie-spel als groots spektakel opgevoerd. Afgelopen zondag 1 april werd door Theater J in Washington (“one of the most respected Jewish theaters in the world”) een groot Cherem-spel opgevoerd. Het betrof een omvangrijk theaterevenement in het verlengde van de ‘record-breaking production’ van David Ives' "New Jerusalem: The Interrogation of Baruch de Spinoza”.

Theater J (“the nation's largest professional Jewish theater company”) kwam nu met een nieuw spel, Spinoza's Solitude van Colin Greer. Daarin zou het gaan om de impact van de ban op de ‘fragile yet formidable man himself’. Van dat stuk zou op 1 april in het Jewish Community Center een workshop-productie gegeven worden. Op 1 april zouden een dag lang in een Spinozium (Spinoza Symposium) de verdiensten en de mogelijke onrechtvaardigheid van het door de joodse gemeenschap Spinoza aangedane lot worden uitgespeeld.

Begonnen werd met de inspanningen van David Ben Goerion in 1953 om de ban ongedaan te maken. Er werden toespraken gehouden door o.a. Steven Nadler, een interview met Rebecca Goldstein en dergelijke meer. De rechtbank werd nagespeeld, Spinoza kwam aan het woord, en vervolgens kon het publiek voor handhaving of intrekken van de aanklacht stemmen. Het openbaar tellen van de stemmen werd genoteerd als "History's Response to Ben Gurion’s Appeal." En vervolgens werd afhankelijk van de uitkomst, de dagvaarding (writ) ritueel ingetrokken resp. opnieuw bevestigd.