Spinozisten zijn soms net sektarisch gelovigen

0
311

Een korte terugblik op de tweede bijeenkomst in de voorjaarsreeks studiebijeenkomsten, dit jaar over het Theologisch-politiek traktaat. Zie hier over de vorige bijeenkomst.

In deze gisteren in Amsterdam gehouden bijeenkomst was de inleider prof. dr. Piet Steenbakkers en het thema: hoe verhoudt de TTP zich tot de politiek in de 17e eeuw.

Het was een gedegen korte samenvatting van de TTP, Spinoza’s bedoelingen met het schrijven ervan, de relatie met de toenmalige politieke omstandigheden, waarin hij een korte schets gaf van de politieke situatie in het derde kwart van de 17e eeuw; voorts over een aantal politieke begrippen en de hoofdlijnen van de ‘politica’ in de TTP in de hoofdstukken 16 t/m 20.

In de daaropvolgende discussiegroep waaraan ik deelnam, bleek dat er eigenlijk niet zoveel aanleiding was om over een of ander onderwerp n.a.v. deze lezing te discussiëren. Althans, nog voor we dat geïnventariseerd hadden, ontstond een fel debat over onderwerpen die de deelnemers kennelijk hoog zaten en waarover met veel passie tegen elkaar werd gestreden. Waarbij nauwelijks geluisterd werd naar elkaar, zodat soms een derde kon constateren dat twee sprekers die fel tegen elkaar ingingen het inhoudelijk eigenlijk met elkaar eens bleken te zijn.