Spinoza´s werk blijft beschouwd als tot de joodse literatuur behorend

0
399


Tot en met januari 2017 loopt in het Joods Historisch Museum
de tentoonstelling "De glorie van het joodse boek,” waarop ook het
Vaticaanse Ethica-manuscript te zien
is. Een bewijs ervan hoe joden maar al te graag Spinoza in hun geschiedenis
ingelijfd willen houden – waar ik geen enkele moeite mee heb, daarover geen
misverstand: Spinoza 'is ook van hen.' Het blijkt ook uit het dit jaar verschenen
boek:


Adam Kirsch, The
People and the Books. 18 Classics of Jewish Literature
. W. W. Norton &
Company
, 2016 –
books.google


Hoofdstukken zijn gewijd aan de Bijbelboeken Deuteronomium
en Esther, en verder aan werk van Philo van Alexandrië, Flavius Josephus,
Pirkei Avot, Benjamin van Tudela, Yehuda Halevi, Moses Maimonides, de Zohar,
Glückel van Hameln, Spinoza (de TTP, niet de Ethica), Solomon Maimon en Moses
Mendelssohn, Nachman van Bratislava, Theodor Herzl en Sholem Aleichem.