Spinoza’s uitstapje naar het door de Fransen bezette Utrecht

0
387


Zeven jaar geleden, 19 augustus 2009, had ik al eens een blog
waarin ik wees op een artikel van W.G.C. Byvanck, bibliothecaris van de
Koninklijke Bibliotheek en tevens redacteur van De Gids, in de 60
e
jaargang van De Gids (1896): een recensie op het boek van K.O. Meinsma, Spinoza en zijn Kring. Historisch-Kritische
studiën over Hollandsche vrijgeesten
. Het stuk kreeg de titel "Spinoza
in Utrecht". Het was maar enigszins een recensie en vooral een
interessante erudiete beschouwing waarin Byvanck liet zien wat hem zoal bekend
was over de tocht van Spinoza naar Utrecht. Hij schreef het met de bedoeling om enige aanvulling te geven op het 12e hoofdstuk van Meinsma's boek", getiteld: "Een zonderling uitstapje."  Het is duidelijk dat Meinsma, noch Byvanck op de hoogte waren van het hierna te noemen artikeltje van Johannes van Vloten.  


In het blog van 8 juni 2016 over “Joachim Nieustadt (ca. 1624 –
1696) "onze vriend" schreef Spinoza aan Van Velthuysen”, meldde ik
een artikel van Jeroen M.M. van de Ven, “Crastinâ die loquar cum Celsissimo
principe de Spinosa”. New Perspectives on Spinoza’s Visit to the French Army
Headquarters in Utrecht in Late July 1673. In Intellectual History Review, 2015 [
cf.] “Ik wacht af tot er mogelijk via het ooit op internet
te verschijnen Spinoza Web meer over bekend wordt,” schreef ik erbij. Gisteren
zag ik op Jeroen van de Ven’s
webpagina
bij de Univ. Utrecht dat hij bij dit artikel een link geeft waarmee een gratis
copy van het artikel kon worden bemachtigd {
html aldaar is met enige omwegen ook een eigen PDF te
downloaden). Graag wijs ik hier op.