Spinoza’s ontkenning van de onsterfelijkheid. Oproep aan Uitgeverij Atlas: breng vertaling van "A Book Forged in Hell" uit!

0
373


De voorbije dagen herlas ik Steven Nadler’s De ketterij van Spinoza. Onsterfelijkheid en
het joodse denken
[Uitg. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2008 – oorspr. Spinoza's Heresy. Immortality and the Jewish
Mind,
Oxofd University Press, New York, 2001].

Het is en blijft voor mij
een werkelijk voortreffelijk boek van deze grote Spinoza geleerde. Ik ben er
nog even enthousiast over als toen ik het kort na het uitkomen las [cf
. blog]. Of misschien nog wel enthousiaster dan toen ik het
voor het eerst las.


Wat is het toch jammer dat uitgeverij Atlas besloten heeft
de vertaling van Nadler’s boek over de TTP niet uit te brengen: A Book Forged in Hell. Spinoza's Scandalous
Treatise and the Birth of the Secular Age
[Princeton University Press, 2011
– cf.
blog met mijn bespreking]. Dat komt wellicht doordat ze twee
boeken van Steven Nadler, De ketterij van Spinoza (2008), en De best mogelijke wereld (2009), naar de ramsj meenden te moeten brengen.
Bij De Slegte bleven die boeken ook nog lange tijd in de schappen staan. Dat
gaf een verkeerd aureool aan deze boeken van Nadler en de uitgever zal er
kopschuw van geworden zijn.


Maar met het in 2008 na zeven jaar alsnog op de Nederlandse
markt uitbrengen van De ketterij van
Spinoza
, hebben ze indertijd een voortreffelijke daad verricht, want een
werkelijk schitterend boek verspreid – niet alleen voor deskundigen, maar juist
ook voor de almaar groeiende groep van gewone geïnteresseerden (zgn. “leken”).