Spinoza’s eigen kunstzinnige web

0
270


Niet over het, naar het schijnt, in oprichting zijnde The Spinoza Web, ga ik het hebben (drie
maanden geleden liet het via
twitter weten: “Our plans are ready and a pilot is expected
ready soon,” waarbij niet duidelijk werd gemaakt wat ‘ready soon’ betekent), maar
over Spinoza’s eigen web.


De filosofiestudent Torin Doppelt, die dit jaar z’n PhD hoopt
te halen met een dissertatie die waarschijnlijk zal gaan over Meaning and Method in Spinoza’s Ethics,
heeft al enige jaren een website, waarin hij in matrices de relaties tussen
de elementen van Spinoza’s Ethica (definities,
axioma’s, stellingen, bewijzen e.d.) met elkaar verbindt. Cf.
ethics.spinozism.org/. Daarin
kun je opzoeken welke Spinoza in latere elementen gebruikt. Ik had op 4 april
2013 daar een
blog over. I.t.t. het ‘Overzicht Ethica-vertalingen’ van
Julien Gautier die ik regelmatig gebruik, heb ik rechts niet een link naar
Doppelts site opgenomen, daar ik de gebruikswaarde ervan tamelijk bescheiden
vindt. In de loop der tijd heeft hij z’n website verder uitgebouwd en je vindt
er ook grafische voorstellingen in diverse vormen van ‘verdichting’. Daar is o.a.
deze grafische voorstelling te vinden waarin alle relaties tussen de Ethica-elementen zichtbaar zijn gemaakt.
Ik heb de grafische afbeelding die je als laatste krijgt 90
0 gedraaid en de eronderliggende matrix weggelaten. Linksboven deel I, De Deo,
daaronder deel II, deel III daaronder is over de hele breedte gehouden, waarna we weer omhoog gaan naar deel IV tot we
rechtsboven in deel V weer terug zijn bij God en de amor Dei intellectualis.