Spinoza’s Dream [6]

0
347


Aan de reeks over “Spinoza’s droom” die ik in januari van
dit jaar had [cf.
1, 2, 3,
4, 5]
kan een 6
e blog worden toegevoegd met het verschijnen van dit boek
waarop Ferdie Fluitsma me wees (hoewel ik nog niet in de gaten kon krijgen waarop met de titel ervan precies
wordt gedoeld; ik kon er in de inleiding niets over vinden):


              

David Weissman, Spinoza's
Dream, On Nature and Meaning
,
de
Gruyter
, april 2016


De inleiding begint aldus: