Spinozadag 2014 – Spinoza en Koerbagh: provo’s van de Gouden Eeuw?

0
329

De Amsterdamse Spinoza Kring maakt vandaag in haar Nieuwsbrief het volgende bekend: de Spinozadag die zondag 23 november  2014 van 12.00 tot 16.30 uur in Paradiso,
Amsterdam, wordt gehouden krijgt als thema:

            Spinoza en Koerbagh: provo's van de Gouden Eeuw? 

Onder deze titel wil de ASK op de zevende Spinozadag aandacht vragen voor het Amsterdamse klimaat waarin Spinoza opgroeide en met gelijkgestemden de basis voor zijn filosofie legde. Concrete aanleiding is het verschijnen van twee boeken. In 2013 verscheen Het noodlot van een ketter, waarin Bart Leeuwenburgh het leven en denken van Adriaen Koerbagh, een bekende van Spinoza beschrijft. Koerbagh's radicale opvattingen en provocerende houding brachten hem tot ontzetting van zijn vrienden in het Amsterdamse rasphuis waar hij in 1669 overleed. Een treffende illustratie van de mogelijkheden en beperkingen van de Amsterdamse tolerantie in de Gouden Eeuw. Hoezeer de filosofie van Spinoza, die in dit klimaat tot ontwikkeling kwam van blijvende betekenis is geweest, is uitgebreid besproken door Henri Krop in zijn Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland (2014). 

 
                       Foto Spinozadag van vijf jaar geleden