Spinoza weer eens gezien als de onmisbare voorloper van het zionisme

0
26


Hier weer even een boek gesignaleerd:  

Ruth Shamir Popkin, Jewish
Identity: The Challenge of Peoplehood Today
. Gefen Publishing House (May
29, 2015) –
books.google – cf. review door dr. Fred Reiss


Opmerkelijk dat dr. Ruth Shamir Popkin, schijnt te weten
waarom Spinoza in de ban werd gedaan. Ook opmerkelijk dat ze eigenlijk alleen
Spinoza´s zgn. voorafschaduwing van het zionisme in het tweede hoofdstuk, over het opkomend
zionisme, benoemt, maar zijn betekenis voor het seculiere jodendom slechts kort
op die plaats vermeldt. Dat moderne ongodsdienstige jodendom komt naar mijn indruk nauwelijks
aan bod. Een boek als van Daniel B. Schwartz: The First Modern Jew: Spinoza and the History of an Image (2012)
wordt bijvoorbeeld helemaal niet vermeld.


Hier haar paragraaf over Spinoza: