Spinoza voor ondernemers?

0
355


Zaterdag was de laatste van vier
voorjaarsbijeenkomsten die de VHS elk jaar organiseert. Na de lezing van Paul
Juffermans gingen we in de gebruikelijke gespreksgroepen napraten. Als
enigszins merkwaardig ervoer ik de vraag in de gespreksgroep waaraan ik
deelnam: Hoe Spinoza’s filosofie behandelen voor ondernemers? Wat kunnen
ondernemers hebben aan Spinoza? Die in mijn ogen enigszins merkwaardige vraag houdt mij inmiddels al enige
dagen bezig.


Het eerst merkwaardige was dat het onderwerp niets te
maken had met het thema van die dag. Maar goed, iemand had kennelijk geen vraag
bij dat thema (‘Filosofie versus bijgeloof en theologie’, zoals naar voren komt
in de Briefwisseling) en kwam nu met
deze vraag; die op zich overigens goed zou zijn voor een hele dag.


Merkwaardig leek mij die vraag ook vanwege de
achterliggende veronderstelling dát Spinoza’s filosofie mede voor ondernemers
bestemd zou zijn en tevens dat vooral de vraag naar het nut van Spinoza’s filosofie
interessant is. Nu was Spinoza inderdaad een filosoof die het in sterke mate om
praktijk ging – om ethiek en politiek. Hij was niet zo gecharmeerd van het
onderscheid contemplatief versus actief leven. Maar wier praktijk? Die van
ondernemers? Of toch liever die van politici?