Spinoza-teksten bij DBNL verder uitgebreid

0
349

Ik was al even niet meer bij de Digitale Biblioheek voor de Nederlandse Letteren langs geweest en zag nu dat er weer enige werken gedigitaliseerd staan. Deze keer niet verwerkt op de manier zoals het meestal gebeurde, maar in een ruwe, wellicht voorlopige vorm. In ieder geval zijn daar naast de Nagelate Schriften en de Ethica-vertaling van Nico van Suchtelen, nu ook de vertaling Staatkundig Vertoog van W. Meijer als scans in pdf in te zien.
En Opera quotquot reperta sunt. Deel 3-4 (ed. J. van Vloten en J.P.N. Land) (alleen scans beschikbaar) (1914). Zo zijn de brieven beschikbaar.

titelpaginaJammer genoeg heeft de DBNL ervoor gekozen om onze schrijver niet Benedictus de Spinoza, maar Baruch de Spinoza te noemen.

Zo krijg je de merkwaardige presentatie dat deze boeken, al staat er duidelijk Benedictus de Spinoza op de kaft en de titelpagina, aangekondigd worden als:

Baruch de Spinoza, Staatkundig vertoog of Verhandeling. 1901 [hier]

Baruch de Spinoza, Opera quotquot reperta sunt. Deel 3-4. 1914 [hier]