Spinoza & ras

0
298


Op NDPR een bespreking door Lauren Guilmette van ‘t recentste
boek van Justin E. H. Smith


Justin E. H. Smith, Nature,
Human Nature, and Human Difference Race in Early Modern Philosophy
.
Princeton
University Press
, 2015 – books.google


Zie op de website van Justin Smith een uittreksel uit z’n conclusies.
Vandaag heeft NRC-H n.a.v. dit boek een stuk 'Ras is geen natuurlijke indeling'.


In het tweede hoofdstuk, “Toward a Historical Ontology of
Race,” behandelt Smith op p. 60 de droom die Spinoza in 1664 aan Pieter Balling
beschreef [Brief 17], waarin hij een
zekere zwarte schurfterige Braziliaan
[cujusdam nigri, & scabiosi
Brasiliani] zag, die verderop in dezelfde brief dezelfde Ethiopiër [eadem ejusdem Aethiopis] genoemd wordt. [cf.
books.google rechtstreeks erheen]


Reviewer Lauren Guilmette vindt – onder verwijzing naar
recente vrouwelijke auteurs over Spinoza – dat hij met de beperking tot deze
opmerking in die brief Spinoza wat dit onderwerp aangaat tekort doet. Hij had vruchtbaarder gebruik van diens filosofie kunnen maken.