Spinoza & ras

0
12


Op NDPR een bespreking door Lauren Guilmette van ‘t recentste
boek van Justin E. H. Smith


Justin E. H. Smith, Nature,
Human Nature, and Human Difference Race in Early Modern Philosophy
.
Princeton
University Press
, 2015 – books.google


Zie op de website van Justin Smith een uittreksel uit z’n conclusies.
Vandaag heeft NRC-H n.a.v. dit boek een stuk 'Ras is geen natuurlijke indeling'.


In het tweede hoofdstuk, “Toward a Historical Ontology of
Race,” behandelt Smith op p. 60 de droom die Spinoza in 1664 aan Pieter Balling
beschreef [Brief 17], waarin hij een
zekere zwarte schurfterige Braziliaan
[cujusdam nigri, & scabiosi
Brasiliani] zag, die verderop in dezelfde brief dezelfde Ethiopiër [eadem ejusdem Aethiopis] genoemd wordt. [cf.
books.google rechtstreeks erheen]


Reviewer Lauren Guilmette vindt – onder verwijzing naar
recente vrouwelijke auteurs over Spinoza – dat hij met de beperking tot deze
opmerking in die brief Spinoza wat dit onderwerp aangaat tekort doet. Hij had vruchtbaarder gebruik van diens filosofie kunnen maken.