Spinoza – prefigure of Einstein?

0
383

In een blog van 8 januari j.l. verwees ik al naar een toespraak die Rebecca Goldstein op 6 december 2011 had gehouden in het Santa Fe Instituut in New Mexico, VS, met de opvallende titel “Why Did Einstein Write a (Bad) Love Poem to Spinoza?”

Vandaag ontdekte ik dat door Santa Fe een video van de toespraak op internet wordt aangeboden. Slechte kwaliteit, de teksten zijn nauwelijks mee te lezen, het geluid wordt flink gestoord (ze droeg weer die jurk met die ver uitwaaierende manchetten die zo lekker over het microfoontje schrapen…). Enfin, hoewel ze het voortdurend heeft over Spinoza’s ‘truly bizarre methodology’, zijn ‘bizarre deductive reasoning', zijn ‘crazy methodology’, zijn ‘weird system’ en – nog maar eens – ‘the worst kind of methodology possible’ van een ‘prescientific thinker’, waarbij ook nog voorbij komt dat ‘the mind and the body are the same thing’, ondanks dat alles biedt ze toch een soort van lofdicht op de intuïtieve overtuiging van de 17e eeuwse Spinoza dat er voor alles een reden of verklaring moet zijn. It's explanations all the way down… en op zijn manier bracht hij zijn God-systeem als de Theory of Everything. He prefigured a solution…

   Enfin, luistert en kijkt u hier zelf.

   
                    [deze afbeelding was uit het blog van 15 juni 2011]