Spinoza niet bij de vijf grootste denkers van Marli Huijer

0
40

In Marli Huijer, de nieuwe Denker des Vaderlands, ontmoeten we weer een filosoof die niet Spinoza als een van de belangrijkste denkers in zijn of haar bagage heeft. Hoe kan het dat de grootste filosoof die Nederland (volgens velen) heeft voortgebracht, niet doordrong tot de Denkers des Vaderlands? Dat gold voor Hans Achterhuis en René Gude, en blijkt nu ook te gelden voor Marli Huijer.

Jaap Tielbeke vroeg namens De Groene Amsterdammer Huijer naar de vijf denkers die haar denken hebben beïnvloed [cf.]. Dat blijken Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), Michel Foucault (1926 – 1984), Hannah Arendt (1906 – 1975), Norbert Elias (1897 – 1990) en Martha Nussbaum (1947). Interessant lijstje, maar ik had naar tien gevraagd in de hoop dat toch Spinoza daaronder gerekend zou worden.

Zie interview met haar in Trouw.