Spinoza Lezingen 2013 door prof. Onora O’Neill

0
251

Al eerder, op 10 maart 2013, had ik een blog over het feit dat prof. Onora O’Neill in 2013 de Spinoza-leerstoel bekleedt en twee Spinoza Lezingen zal verzorgen [zie blog]. N.a.v. van een persbericht van de Univ. van Amsterdam geef ik nogmaals door:

Spinoza Lezingen 2013 door prof. Onora O’Neill
Speech Rights and Speech Wrongs
Lezing/College
Prof. Onora O’Neill – filosofe, politica en barones – bezet in het tweede semester van het academisch jaar 2012-2013 de Spinoza Leerstoel bij Wijsbegeerte en zal de daarbij horende Spinoza Lezingen verzorgen.

De eerste lezing vindt plaats op 25 april in de Oude Lutherse Kerk.

From Toleration to Freedom of Expression
In de eerste lezing zal prof. Onora O’Neill uiteenzetten hoe vanaf de Vroegmoderne Tijd tot nu is gedacht over speech rights en speech wrongs. De vraag die ze opwerpt is of de moderne gerichtheid op de individuele speech rights onze aandacht afleidt van bredere ethische kwesties die gevolgen hebben voor waarheid en betrouwbaarheid, en in het bijzonder voor communicatie?

De tweede lezing wordt gehouden op 18 mei in de Agnietenkapel

Speech Rights and Mediated Communication
In de tweede lezing van prof. Onora O’Neill staat het begrip 'indirecte communicatie' centraal. Bij indirecte communicatie zijn waarheid en betrouwbaarheid vaak moeilijker te controleren en te betwisten dan bij face-to-facecommunicatie. [van hier  zie PDF van Uitnodiging]