Spinoza kan uw leven redden

0
375

Wie zou in Nederland een werkje onder deze titel durven laten verschijnen?

In Frankrijk draaien 'ze' daar hun handen niet voor om.

Pierre Ansay: Spinoza peut nous sauver la vie – Un traité de philosophie pratique. Couleur livres. 2011.

Ik had dit boekje al een poosje geleden op de site van de AAS voorbij zien komen, maar geef het nu toch maar door. Je weet nooit wie je er een plezier mee doet.

De uitgever schrijft: het werk van Spinoza is al lang begraven onder een deken van academisch commentaar…
Hier wordt Spinoza, wiens werk zo vol praktische suggesties zit om je leven te besturen, als het ware teruggegeven aan de gewone stervelingen…
Pierre Ansay is doctor in filosofie en letteren.

Zo is er ook van Balthasar Thomass: Être heureux avec Spinoza [zie dit blog]

Misschien is het a.s. boekje van Kees Schuyt, Spinoza en de vreugde van het inzicht iets dergelijks. Afwachten.