Spinoza is de grootste

0
607

Joël De Ceulaer: Denken Als Ambacht. De Levenswijsheid Van Tien Vlaamse Filosofen. Bezige Bij, maart 2012 –
€24,95 – ISBN 978 90 8542 340 9

Voor zijn boek Denken als ambacht interviewde De Standaard-redacteur Joël De Ceulaer tien Vlaamse filosofen met emeritaat. Wat hebben die gesprekken hem geleerd?

De tien zijn: Diderik Batens, Rudolf Boehm, Herman De Dijn, Hubert Dethier, Samuel IJsseling, Ulrich Libbrecht, Erik Oger, Herman Roelants, , Etienne Vermeersch, Jaap Kruithof.

Van tien punten waarin hij in De Standaard van 30 maart 2012 het geleerde samenvatte is het zesde:

6. Spinoza is de grootste
"Vermeersch, De Dijn en Libbrecht zijn heel uiteenlopende filosofen. Toch hebben ze alledrie veel bewondering voor Spinoza. Vermeersch vindt troost bij de zeventiende-eeuwse denker: ‘Mensen die belang hechten aan rationaliteit, kunnen bij Spinoza lezen hoe je de emoties binnen de perken kunt houden.' Voor Libbrecht leunt het godsbegrip van Spinoza dicht aan bij dat van de Chinezen: God is gelijk aan de natuur. En De Dijn legt uit hoe Spinoza ons leert onszelf te zien als onderdeel van de natuur. ‘Als je dat doet', vertelt De Dijn, ‘dan is het mogelijk dat je jezelf plotseling ziet als het product van iets groots, iets alomvattends. En dat geeft een enorm gevoel, alsof er een explosie in jezelf plaatsgrijpt. Het is een compleet nieuwe kijk op jezelf, die tot een vorm van verrukking leidt. Tot het inzicht: ik ben een proces, ik maak deel uit van de natuur, van God, maar dat is prachtig.' "