Spinoza in het leven van een Iraanse vluchteling

0
49


Sinds dit voorjaar heeft Zwolle een nieuw magazine: Zowell. Het wordt als papieren magazine
in winkels en kiosken uitgebracht, maar ook op een website:
zowell.nl/ (een site die nogal veel geduld
vergt…)


In het kader van een project van de Hogeschool Windesheim
waarbij levensverhalen van studenten worden opgetekend om te leren welke waarde
een opleiding heeft voor het leven van een student, interviewde hoofdredactrice
van Zowell, Kisten Notten, de uit
Iran gevluchte Saïd Baluĉi. Van huis uit, via zijn vader, was hij met het
soefisme vertrouwd. In Nederland leerde hij Spinoza kennen – en hij meent
overeenkomsten aan te treffen.


Ik herinner me niet Spinoza eerder
met soefisme in verband gebracht te hebben gezien.*) Ook Louis Hoyack (1893-1967) die erg
verbonden was met het soefisme van Hazrat Inayat Khan maar ook Spinoza als uitgangspunt schreef, bracht
beide niet met elkaar in verband. Saïd Baluĉi doet dat dus wel. Het is een
eenvoudig journalistiek geschreven verhaal dat in enige afleveringen wordt gebracht. Verschenen zijn:


Hopen op een taal die verbindt [cf.]


Het soefisme van de God van
Spinoza [
cf.]

    

                                    [hele foto hier te zien] 

*) Hoewel, zo ontdek ik het (door mij vergeten) blog "Spinoza in MO-documentaire over Soefisme en Westers denken" over de soefi Sjeik Bedreddin (1359–1420) die vergeleken wordt met Spinoza.