Spinoza in HAVO-examenonderwerp Emotie 2011 t/m 2013

0
348

Over het feit dat in de zgn “Eindtermen voor het VWO van 2008 t/m 2011 met het thema Rede en religie Spinoza niet voorkwam is indertijd heel wat te doen geweest. Dr. Michiel Leezenberg had het begeleidende boek ervoor geschreven Rede en religie: Een verkenning [Eindexamencahier filosofieonderwijs VWO. Amsterdam: Van Gennep 2007] en daarin was Spinoza niet behandeld, terwijl hij er een centrale plaats in had moeten hebben. Bij despinoza.nl is hierover nog steeds te lezen, o.a. de stukken van 5 april 2007, 6 april 2007

Welnu, in de “Eindtermen Emotie HAVO-examenonderwerp 2011 t/m 2013” komt Spinoza wel aan de orde.

Ik citeer uit de ‘eindtermen’ (wat ’n rare term toch eigenlijk) wat de HAVO-leerlingen geacht worden te weten van wat Spinoza over de hartstochten (emoties) heeft geschreven.

Spinoza
35. De kandidaten kunnen uitleggen wat volgens Spinoza de oorsprong en de natuur is van de hartstochten.

36. De kandidaten kunnen de definitie van hartstochten van Spinoza weergeven en uitleggen. Zij kunnen daarbij aangeven welke drie  primaire hartstochten Spinoza onderscheidt en beargumenteren hoe  andere emoties, zoals verwondering, liefde en haat, tot deze  primaire emoties zijn te herleiden.

37. De kandidaten kunnen de argumentatie van Spinoza reconstrueren hoe het mogelijk is om onder leiding van de rede bepaalde hartstochten, zoals haat en woede te corrigeren of te voorkomen. [bij Begeleidingscommissie Filosofie in het Voortgezet Onderwijs]