Spinoza in 1881 al ingezet in "Het vraagstuk van den eed in de Tweede Kamer"

0
402

Van de week bleek er een meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie van CDA, ChristenUnie en SGP om voor ambtsdragers nog slechts de sinds 1911 gangbare eed (’Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’) toe te staan naast de belofte (’Dat beloof en verklaar ik’). Het gaat er dus om dat precies het woord God en niet Allah of een andere godsnaam mag worden ingevuld. Te gek voor woorden. De kop van het redactionele commentaar van Trouw van vanmorgen luidt terecht: "Kabinet kan motie om eed op God te verengen beter niet uitvoeren."

Toen er eenmaal een standbeeld van Spinoza in Den Haag was opgericht (waarover m'n vorige blog ging), kon het uiteraard in spotprenten gebruikt worden. Zo deze spotprent van 4 oktober 1881 over "Het vraagstuk van den eed in de Tweede Kamer"