Spinoza favoriete filosoof van parlementariër Ronald van Raak

0
65

19 mei ontving ik van Wim Klever een deeltje van een stukje in NRC, getiteld “Kamerfilosoof”. Het ging over Kamerlid voor de SP Ronald van Raak. Er was sprake van een boekje dat hij geschreven had: Oud licht op nieuwe zaken. Adviezen van Erasmus, Spinoza, Thorbecke, Multatuli, Huizinga en anderen, en Klever vroeg mij of ik dat kende. Zoiets maakt mij nieuwsgierig en is voor mij dan aanleiding om op 'onderzoek' uit te gaan.

Ronald van Raak (1969) studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam filosofie en maatschappijgeschiedenis. In december 2000 promoveerde hij bij de vakgroep geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, op het proefschrift In naam van het volmaakte. Conservatisme in Nederland in de negentiende eeuw [Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2001]. Sindsdien was hij docent geschiedenis aan de UvA en publiceert hij over de geschiedenis van het denken in Nederland. Daarnaast was hij lid van de Eerste Kamer en coördinator van het wetenschappelijk bureau van de SP, waarvan hij, in middels lid van de Tweede Kamer voor de SP, onbezoldigd voorzitter is.