Spinoza en Philo van Alexandrië (ca. 30 vC – ca. 40 nC)

0
20


Philo van Alexandrië [wiki] is bekend vanwege zijn poging om het
joodse geloofsweten a.h.w. te verzoenen met het Griekse rationele weten. En hij
staat vooral bekend als de uitvinder van de aanpassingstactiek w.b. het
interpreteren van joodse geloofsverhalen (de Bijbel): n.l. door ze allegorisch
te duiden, als ze niet strookten met de rationele kennis.
En ja, “There is a somewhat complicated relationship between Philo's love of
Greek thought and culture and his conviction of the superiority of Judaism and
the Jews.” [
Cf.]


In dit blog breng ik geen eigen studie (van Philo heb ik
niets gelezen, alleen over hem), maar ik geef kort iets weer van
achtereenvolgens vijf scholars die iets gevonden hebben over Spinoza in relatie
tot Philo.