Spinoza en Nietzsche in dialoog?

0
36

Ach…
Je moet een titel  verzinnen voor een conferentie van deskundigen, zoals aan het Birkbeck Institute for Humanities door Julia Eisner e.a. op 17 en 18 mei a.s. georganiseerd wordt. En dan komt men op: "Spinoza and Nietzsche in Dialogue". Uiteraard is er best wel wat te zeggen over wat Nietzsche van Spinoza vond, wat hij overnam en waarin hij met Spinoza verschilde, maar een dialoog zal het echt nooit worden. (Zie b.v. dit blog, of dit blog)

This conference brings together scholars from around the world working in differing intellectual traditions to explore the many connections between the thought of Spinoza and Nietzsche. Both are in a range of respects radical thinkers with a highly individual approach to the tradition that preceded them. This event will put Spinoza and Nietzsche in dialogue, and in so doing widen the dialogue among scholars, and in addition bring the discussion to a wide public. [cf hier en hier]