Spinoza en Huygens – twee natuurwetenschappers

0
33

Christiaan HuygensVandaag heb  ik wederom een link naar een artikel van Wim Klever kunnen plaatsen op benedictusdespinoza.nl. 
Zijn artikel dat in 1997 verscheen in Gewina [jg 20, nr 1]: Spinoza en Huygens. Een geschakeerde relatie tussen twee fysici, blijkt hier als PDF gedigitaliseerd te staan (niet meer op de website van het Huygens Instituut).

Klever typeert de overeenkomst in hun ideeën over wetenschap, over het mechanicisme, hun benadrukken van de causale verklaring van alle verschijnselen en het belang dat zij hechten aan de geometrische methode. Vervolgens beschrijft hij hun discussie over de 6e bewegingswet van Descartes, Huygens overhellen naar Spinoza's theorie over de cohesie van dingen (hun individualiteit) als een gevolg van omgevingsdruk en hun overeenstemmen in de opvatting dat ook mensen en hun gedrag onder de natuurwetten vallen en dat zij dus niet moeten menen een uitzondering te vormen.

Er staat hier onder secundaire literatuur op benedictusdespinoza.nl in de lichtblauwe box in de linker kolom aldaar inmiddels al een flink aantal digitaal toegankelijke artikelen en andere publicaties verzameld.