Spinoza belangrijk voor kunstenaar Asaph Ben Menahem

0
344

              
               Asaph Ben Menahem op www.artistonfilm.com

Toen ik hem benaderde om toestemming te vragen enige van zijn intrigerende Spinoza-tekeningen in een blog te mogen opnemen, waarin ik op zijn Spinoza-serie wilde attenderen, wist ik nog niet dat Asaph Ben Menahem al geruime tijd in Nederland woonde en werkte. N.a.v. de informatie op zijn website meende ik dat deze in 1940 in Israël geboren en getogen, aan de Hebrew University als filosoof en in Los Angeles tot Master Fine Arts opgeleide kunstenaar, nog altijd in Israël woonde en vandaaruit naar exposities over de hele wereld trok. Niet dus. En inderdaad zag ik in tweede instantie dat hij meldde: “1988-2000 Professor, Art Academy “Minerva”, Groningen, Holland.” Hij is hier dus gebleven.

In de mail waarin hij mij toestemming verleende, schreef hij: “Spinoza is very dear to me and I appreciate people who share my great respect for that philosopher, whose life was lived with such a remarkable integrity and as close as possible to what other thinkers would have called ALETHEA, (for an example Socrates (even Heidegger, if that person would not have failed the test of character and the moment of truth…). So were indeed some prophets of old. If we can allow a little exaggeration we could even call Spinoza an Uebermensch!”