Spinoza, "an odd Philosopher" volgens Henry Oldenburg

0
355


           

In de toelichting bij brief 30 in Spinoza’s correspondentie,
blijkt dat twee fragmenten van die brief bekend werden uit brieven die Oldenburg
aan anderen schreef (aan Robert Moray en Robert Boyle) en waarin hij grote
delen in het Latijn overnam uit een brief die hij recent ontvangen had van "an
odd Philosopher”, waaraan hij in de brief aam Boyle toevoegt, “it being Signior
Spinoza”. Dat weten we dan. Maar wat weten we dan?


Hubbeling gaat er in zijn toelichting niet op in. Wel kan ik
melden dat het eerste fragment van die brief 30 met vertaling en toelichting van
W.G. van der Tak in het 40 Jaarverslag (1937) van Het Spinozahuis, p 34-41,
waarnaar Hubbeling verwijst, bijna in z’n geheel (op de laatste pagina na) op
books.google is in te zien. Ook van der Tak gaat op dat oddity
niet in.