"Spijt is verstand dat te laat komt" (Badr Hari)

0
48

De Volkskrant bracht vanmorgen deze uitspraak van Kickbokser Badr Hari, die m.i. zó in de Ethica kan worden opgenomen. Op de laatste bijeenkomst van de Spinoza-zomerweek in Barchem heb ik even de microfoon genomen om deze uitspraak te citeren.

Spinoza zegt in stelling 4/54 “Berouw is geen deugd en ontstaat niet uit de rede, maar hij die berouw heeft, is dubbel zo ongelukkig met andere woorden zwak.”
Eerder, in 3/Def.Aff. 27, schreef hij: “Berouw is de droefheid samen met de idee van een handeling die, naar onze mening, op grond van een vrij wilsbesluit is gedaan."
Ook in 3/30s zei hij iets over berouw en in 3/51s eveneens: “berouw is de droefheid samen met de idee van zichzelf als oorzaak.”

Ik denk dat ook Spinoza zou toegeven dat Badr Hari vanuit zijn ervaringen hetzelfde iets fraaier heeft gezegd.