‘Specilla circularia’ van Johannes Hudde teruggevonden

0
75


                      
 

In een tweet
maakte Marieke van Delft, conservator van de Koninklijke Bibliotheek, bekend
dat de NRC vandaag op de pagina "wetenschap" bovenstaand stuk heeft over het
teruggevonden werkje over optica van Johannes Hudde (1628 – 1704) dat nu in het
bezit is van de KB: Specilla circularia (1656).
Zie deze
KB-webpagina met nadere informatie, via welke het
gedigitaliseerde werkje dat uit slechts 8 bladzijden bestaat, is in te zien. Aan
Johannes Hudde schreef Spinoza, zoals bekend, drie brieven (Briefwisseling nrs.
34-36). De brieven van Hudde aan Spinoza zijn merkwaardigerwijs niet bewaard gebleven. In het NRC-artikeltje wordt niet, op de KB-webpagina wordt wel naar de
correspondentie met Spinoza gewezen.