SKL-lid Eddy Witters in de kerstnacht overleden

0
273


In de nacht van 24 op 25 is Eddy Witters, lid van de Spinoza
Kring Limburg, overleden aan "een hartaanval, die hij niet heeft kunnen
doorstaan, het is snel gegaan en de dokter vond hem vredig op zijn bed,"
aldus liet zijn dochter Fabiola ons weten. En ze mailt: "De Spinoza-club
was altijd heel belangrijk voor hem. Ik ben ook tevreden dat ik jullie vond in
de mailbox."


Ed Witters was een bescheiden, maar zeer geïnteresseerd en
gemotiveerd deelnemer aan onze besprekingen van eerst de Ethica en nu het Politiek Traktaat.
Apart was dat hij deze besprekingen voorbereidde uit de complete werken van
Spinoza in een Franse eendelige dundruk-editie die hij ook altijd bij zich had.


Ik wil hier graag terugdenken aan de warme persoon die hij
was. De muziek was z'n beroepsveld geweest en hij mocht graag eens een anekdote
vertellen uit de symfonische wereld van Limburg.


Zijn fotootje is een uitsnede uit een groepsfoto die gemaakt
is tijdens het jaarlijkse diner van de Spinoza Kring Limburg, hier op 8
september 2014 in Hotel-Restaurant "In den Hoof" in Maastricht (dat
hij ons had aanbevolen). [Cf. blog]


In de geest van Spinoza's adagium in Ethica 4/67, "Homo liber de nulla re minus quam de morte
cogitat et ejus sapientia non mortis sed vitae meditatio est" [de vrije
mens denkt aan niets minder dan aan de dood en zijn wijsheid is niet de dood
maar het leven te overwegen], denken wij niet aan de dode, maar aan de levende
Eddy Witters, die blijft in onze eindige herinnering, maar eeuwig blijft door
het eeuwige van zijn geest, zoals we weten uit het Vijfde deel van de Ethica.

                                                                                            Stan Verdult