School of Death – onspinozistischer kan het haast niet

0
45


U weet wel: Ethica 4/67


Homo liber de nulla
re minus quam de morte cogitat
et ejus sapientia non mortis sed vitae meditatio est.

De vrije mens denkt aan niets minder dan aan de dood,
en zijn wijsheid bestaat niet uit mediteren over de dood, maar over het leven


Maar ja, niet iedereen is nu eenmaal een wijs mens en
niemand kan dat altijd en voor de volle honderd procent zijn. Dus er is wel eens
aanleiding om soms even aan het doodgaan te denken. Maar om er nou een hele
school over te beginnen….Enfin Filosofie Magazine besteed slechts een avond aan
een School of Death


16 juni 2016, 19.30 – 22.00  in Pakhuis de Zwijger Amsterdam: [Cf.]


‘Sterven is doodeenvoudig’, zei oud-Denker des Vaderlands
René Gude al. Maar naarmate we langer leven, sterven we ook langer.
Tegelijkertijd ontvallen ons bijna alle tradities die houvast gaven aan
doodgaan. Wat betekent sterven in de seculiere westerse wereld? Hoe gaan we om
met geliefden die niet lang meer te leven hebben? Welke betekenis geven we aan
onze eigen eindigheid? Sprekers:


Joep Dohmen: ‘Doodgaan vergt een leven lang oefening.’


Babs van den Bergh: 'Als je partner sterft, verlies je niet
alleen een dierbaar persoon; je moet ook jezelf opnieuw uitvinden.’ [René Gude
was haar partner]


Anton van Hooff: 'Het besef dat het leven eindig is, maakt
het juist zinvol en zorgt dat we ervan kunnen genieten.'