Samuel van Hoogstraten (1627 – 1678) schilder van Spinoza’s portret?

0
336

Geen enkele van de overgeleverde afbeeldingen die Spinoza moeten voorstellen, is zodanig voldoende gedocumenteerd dat het volstrekt onbetwijfelbaar zeker is dat die zijn werkelijke uiterlijk afbeelden. Dus is en blijft het ontdekken van het ware uiterlijk van Spinoza een best moeilijk en precair karwei. Ik wijdde eerder dit blog aan wat volgens iconografisch deskundigen het meest betrouwbare portret zou zijn.


Tot heden heb ik niet mee willen doen aan het verspreiden van bovenstaand mansportret, dat in 1670 is geschilderd door Samuel van Hoogstraten en waarvan is beweerd dat het Spinoza zou voorstellen. Ik hield dit zogenaamde ‘Spinozaportret’ tot nog toe expres buiten mijn weblog.