Samuel Moyn aangewezen als oppergier bij het knagen aan Jonathan Israel

0
21

Een week geleden verscheen op de World Socialist Web Site een zware tegenaanval van Ann Talbot & David North op de recensie die Samuel Moyn in The Nation van 13 mei onder de titel Mind the Enlightenment schreef naar aanleiding van het nieuwste boek van Jonathan Israel: A Revolution of the Mind. Ik signaleerde deze recensie in het blog op 18 mei 2010: "Jonathan Israel de maat genomen."

Ik beveel ieder deze uitvoerige verdediging van Israel en aanval op Moyn aan. Overigens krijgt Israel naast veel waardering ook commentaar uit deze marxistische hoek.

De auteurs waarderen Israel’s verdediging van de Verlichting tegen z'n postmoderne tegenstanders, waarbij hij de centrale rol van Spinoza in de ontwikkeling van het democratische en radicale denken documenteerde. Voor deze verdedigers wordt Spinoza uiteraard vooral als een materialistische filosoof gezien.