’s Lands Wijs — aanvulling

0
636
Hoe komt het, dat mensen, die er met de neus op gedrukt bijzitten, niet zien, wat er aan de hand is ?
In Frankrijk denkt men de werkloosheid van jongeren op te lossen, door het ontslagrecht voor hen om zeep te helpen.
De vraag, die men niet beantwoordt is >> Wat is erger van school komen en werkloos moeten afwachten tot de werkzaamheden, waarvoor men heeft gestudeerd, vrijkomen, of werkloos raken tot na twee jaar een baan gehad te hebben. En dan niet kunnen aanwijzen, waarom men ontslagen is.<<
Misschien kan een voorbeeld verhelderd werken over wat deze nieuwe wet daar betekent.
Stel een schoolverlater van 21 jaar krijgt op basis van deze wet een baan. Veronderstel met een uurloon van 6 euro. Vanwege de leeftijd krijgt hij een volgend jaar 7,5 euro per uur uitbetaald. Een derde jaar moet de baas hem dan 9 euro per uur gaan betalen.
Maar welke baas is zo gek ??
Op basis van de wet, gooit hij deze werknemer er uit en stelt weer een nieuwe aan voor 6 euro.
Hoe de eerste dan weer aan werk moet komen, is niet zijn zorg.
De werknemer zal nu bij iedere sollicitatie moeten gaan vertellen, dat hij 2 jaar gewerkt heeft, maar zijn verhaal over de reden van ontslag hoeft op geen enkele manier door de eerste werkgever te worden gedekt. Als er al een reden wordt vermeld.
Is het dan verwonderlijk, dat de studenten deze wet onaanvaardbaar vinden.
En hoezeer het in overeenstemming is met het modern economisch denken blijkt uit het feit, dat er al een nederlandse werkgevers-organisatie, een zelfde systeem hier wel ziet zitten.
Lieve studenten, al het succes van de wereld gewenst ! En zo min mogelijk verstoring door relschoppers!