Ruimte voor Klimaat

Provincie Zuid HollandOp initiatief van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit werd op 4 december 2008 een conferentie georganiseerd met als titel: "Ruimte voor Klimaat". Ik heb deze conferentie die gehouden werd in het Provinciehuis in Den Haag bijgewoond. In een aantal boeiende inleidingen werd stilgestaan bij de gevolgen van de klimaatverandering voor de wereld in het algemeen en Zuid-Holland in het bijzonder. Gedeputeerde Lenie Dwarshuis verhaalde over het provinciale waterplan en over de effecten van de adviezen van de commissie Veerman voor Zuid-Holland. Ongeveer 80% van de maatregelen van de Deltacommissie heeft betrekking op Zuid-Holland.