Richard Mason (1948 – 2006) Why Spinoza?

0
365


In deze reeks blogs over Richard Mason wil ik graag ook een
tekst van Mason zelf opnemen. Daarvoor komt zijn korte essay “Why Spinoza?”
zeer in aanmerking. Het laatste hoofdstuk (Chapter 11) van zijn
The God of Spinoza (1997) droeg deze
titel en daarin gaf hij een soort van samenvatting van hetgeen hij in dat boek
had geschreven. Diezelfde titel gaf hij mee aan het artikel dat hij bijdroeg
aan het populaire filosofiemagazine
Philosophy
Now
Issue 35 met het thema Heresy [March/April 2002]. Zie
hier,
maar…“This article is available to subscribers only.” Men kan er echter met
behulp van Google toch eenvoudig bijkomen en ik ben dan ook zo vrij het hier,
als een hommage aan hem, in deze reeks blogs over hem op te nemen. Hopelijk
wordt mij dat door de rechthebbenden niet euvel geduid.


Hij biedt in kort bestek een knap overzicht over Spinoza’s zgn.
rationalisme, over z'n zgn. achterstelling van epistemologie, over z'n
determinisme en z'n radicale ideeën over politiek en religie. Ja, Spinoza is “of
remarkable interest in his own right.”