Repliek op Kaddisj voor een "Graat-Spinoza"-schilderij…

0
68


Nadat ik de heer Vecht, zoals ik hem eerder beloofd had, op
mijn
blog van gisteren, “Kaddisj voor een
"Graat-Spinoza"-schilderij…,” geattendeerd had, en daarbij schreef: "Ik hoop dat u wilt openstaan voor het, via serieuze authenticiteitsonderzoeken, meehelpen tot grotere duidelijkheid te komen inzake het schilderij", stuurde hij me een
reactie die als een repliek op dat blog te zien is en waarover hij akkoord is
het als zodanig openbaar te maken. Omdat erin naar het (concept-)artikel wordt verwezen dat
hij samen met kunsthistorica mevr. A. Koldeweij over zijn onderzoek naar het
schilderij schreef, is hij er eveneens mee akkoord ook dat openbaar te maken.
Dat doe ik hierbij graag daar het mij nuttig lijkt dat over dit schilderij meer
bekend wordt en er meer duidelijkheid over ontstaat. Het draagt de titel "Een tot nog toe onbekend portret van Benedictus de Spinoza" [cf.
PDF].
Wellicht lokt het deskundige reacties uit.


Tot mijn vreugde lijkt te gaan gebeuren wat ik in het blog van 22-03-2016 als hoop uitsprak: “Hopelijk gaat een
kwaliteitskrant als NRC-Handelsblad of Trouw of een magazine er een keer
aandacht aan besteden.” Ik verneem van twee kanten dat NRC Handelsblad, in de
persoon van journalist Arjen Ribbens, bezig zou zijn met een artikel over het
schilderij, waarbij hij naast de heer Vecht, poogt RKD-medewerkers, dhr. Ekkart en
mw. Van der Hut te benaderen. Mogelijk staat het voor morgen al op de rol. Ben
benieuwd en zie er naar uit.


Dan volgt hierna de reactie van de heer Vecht: