Renate Gertrud Fuks-Mansfeld (30 dec. 1930 – 27 nov. 2012) In Memoriam

0
309

              

Een week geleden is in Amsterdam overleden de historica Rena Fuks-Mansfeld. Overeenkomstig haar wens is de crematieplechtigheid in besloten kring gehouden.

In 1961 trad zij in het huwelijk met de weduwnaar en uit Polen afkomstige jood Leo (Lajb,Leib) Fuks die op 12 juli 1990 overleed. [In 1995 verzorgde zij de Bibliography of the writings of Dr. Leo Fuks]

Zij was universitair docent Joodse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1978 doceerde ze er Jiddisj. In 1889  werd zij bijzonder hoogleraar Geschiedenis en Cultuur van het moderne Jodendom bij dezelfde universiteit (vanwege het Genootschap Joodse Studieën). 

Van haar Leidse dissertatie verscheen bij uitgeverij Verloren in 1989 een handelsuitgave: De sefardim in Amsterdam tot 1795. Aspecten van de ontwikkeling van een joodse minderheid in een Hollandse stad. Het ging daarin dus over Spinoza’s omgeving.