Reclame voor alle reklamemakers

0
462

Gehoord !

Aan alle reklamemakers in Nederland.

 

Iedere reclame, waarin 

een woord ENGELs 

wordt gebruikt

zal van nu af worden genegeerd.

 

Ik heb niet voor niets 

een inburgeringscursus

moeten volgen, 

waarin het NEDERLANDS 

geleerd moest worden.

 

Dus….

jullie het land uit !!!