Primeur in Barchem: eerste viering Nederlandse Onafhankelijkheidsdag

0
339

                        Onder auspiciën van dit Spinoza.blog

Op 26 juli 1581 werd in Den Haag overeenkomstig het besluit van 22 juli 1581 door de Staten-Generaal van de Nederlanden in Antwerpen, het Plakkaat van Verlatinghe, ook wel Acte van Verlatinghe of akte van afzwering genoemd, ondertekend. Het was de officiële verklaring waarmee acht van de zeventien Nederlandse provinciën Filips II als hun heerser afzette. Deze daad kan worden gezien als de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring!

Deze verklaring zou grote invloed uitgeoefend hebben op de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring van 1776. De Amerikanen vieren hun onafhankelijkheidsdag, de Fransen de dag van de bestorming van de Bastille. De Nederlanders vieren niets. Dit tot grote ergernis van Theo Laaper, deelnemer aan de cursussen die de VHS ’s zomers organiseert. Deze dag valt elk jaar in die zomercursusweek en elk jaar (in de vijf jaar die ik nu deelneem) vraagt Laaper met luide stem aandacht voor deze gebeurtenis en houdt hij een pleidooi dat hieraan toch eens meer aandacht zou worden gegeven in Nederland. De aandacht die hij ervoor vroeg werd elk jaar meer. Zo las hij vorig jaar een stuk uit de tekst van de acte voor. Dit jaar pakte hij het grondiger aan en bereidde hij een complete viering voor: met hijsen van de vlag, zingen van oude vaderlandse (strijd-) liederen en vooral enige coupletten uit het Wilhelmus, maar die gezongen in de oorspronkelijke melodie. Deze liet hij ons de avond te voren tijdens de maaltijd oefenen.