Pleidooi voor filosofie van Spinoza en het strafrecht

0
26

Humanistisch raadsman René de Boer zal in een lezing een pleidooi houden voor meer Spinoza in het strafrecht. Aldus is te lezen naar aanleiding van een bericht van het Humanistisch Verbond op de website gisteren van het Juridisch Dagblad.

Op zondag 1 november organiseert het Humanistisch Verbond afdeling Haaglanden om 11.00 uur een lezing over de motieven, die aan het menselijk gedrag ten grondslag liggen.

Waarom handelen mensen zoals ze handelen? Het antwoord op deze vraag is extra interessant ten aanzien van personen, die vanwege ernstige criminele feiten in de gevangenis zijn beland. Het strafrecht veronderstelt dat iemand zijn daad in vrijheid heeft gepleegd: betrokkene heeft voor dit gedrag gekozen en wordt daarvoor gestraft. In de praktijk blijkt echter meestal helemaal geen sprake van een bewuste keuze. Mensen belanden als het ware in een slechte film, waarin ze uiteindelijk zelf de hoofdrol spelen.

René de Boer, humanistisch raadsman in een penitentiaire inrichting in Noord-Holland, van wie regelmatig op dit weblog een reactie te lezen was, houdt over dit onderwerp een lezing op zondag 1 november om 11.00 in de Sierkan.

Aan de hand van concrete situaties is René de Boer voornemens te schetsen hoe 'zijn cliënten' tot hun gedragingen zijn gekomen. In zijn benadering staat de filosofie van Spinoza centraal: de vrije wil bestaat niet. Niet alleen heeft het menselijk handelen oorzaken, ook het willen, denken en voelen is volgens Spinoza veroorzaakt.