Pieter van Musschenbroeck (1692 – 1761) Diens anti-Spinozisme aangetoond

0
422


Deze Van Musschenbroeck had het over “infelicissimi ingenii
Spinoza” [het ongelukkigste karakter Spinoza] en noemde Spinoza “celeberrimus
Atheismi patronus praecedentis saeculi” [de meest befaamde patroon van het
atheïsme in de voorafgaande eeuw]


De Nederlandse medicus, wis- en natuurkundige, meteoroloog
en astronoom studeerde in Leiden bij Willem Jacob ’s Gravesande, wiens opvolger
hij werd.


Steffen Ducheyne, zo ontdekte ik n.a.v. van een reactie van
hem op een
blog, deed studie naar zowel ’s Gravesande als naar Van
Musschenbroeck, en ontdekte in onuitgegeven manuscripten van de laatste dat hij
Spinoza’s Ethica las en zeer kritisch
(theologisch) becommentarieerde.

Ik zie dit als een mooie aanvulling op Spinoza – een paradoxale icoon van Nederland
waarin Henri Krop Van Musschenbroeck wel noemt, maar verder niets over hem en
zijn ideeën over Spinoza vermeldt. In tegenstelling tot ’s Gravesande die
uitdrukkelijk tegen Spinoza publiceerde, deed Van Musschenbroeck dat niet, hij vermeldde
slechts in het voorbijgaan Spinoza, maar bestudeerde hem wel grondig zo blijkt
uit: