Pieter van de Griend (1922 – 2001) zag ‘t praktische van Spinoza’s Ethica

0
32

Het ontroerde mij dat ik, – via
een citaat dat Bop Hoekstra, deelnemer aan de SKL, uit zijn vroegere
studieboek, aan ons toezond – voor het eerst op de hoogte kwam met het werk
van deze man, die aan zijn andragogische werk meer en meer de
filosofie van Spinoza ten grondslag trachtte te leggen. Daarom
'verdient' hij dat hier een blog aan hem wordt gewijd.

Pieter C. van de GriendPieter C. van de Griend, geboren
in Heerlen waar hij de HBS b deed, ging in 1940 scheikunde studeren
in Delft, welke studie hij door de oorlog niet afmaakte. Na de oorlog was hij
vanaf 1946 een aantal jaren leraar natuur- en scheikunde. In 1949
studeerde hij in Delft af als scheikundig ingenieur. Daarna ging hij
sociale psychologie en pedagogiek studeren aan de Universiteit van
Amsterdam. Promoveerde in 1963 op het proefschrift Leiderschapsvormen
in de schoolklas
. Hij werd in 1966 lector en vanaf 1970
buitengewoon hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam
toegepaste groepspsychologie en gesprekstechniek. Daarnaast was hij
wetenschappelijk adviseur bij het Ministerie van Justitie op het
gebied van communicatieprocessen. Ook na zijn emeritaat in 1988 bleef
hij lesgeven o.a. aan de Internationale School voor Wijsbegeerte om
zijn aanpak van intermenselijk begrip te verspreiden.