Pedro Stoichita’s project ‘Spinoza Variationen – Versuch einer bildlichen scientia intuitiva’

0
19

Pedro Stoichita, filosoof en (teken)kunstenaar, geboren in München in 1983, is één van de zes uitverkoren afgestudeerden van wie vorige week werd bekend gemaakt dat zij mogen beginnen met hun «künstlerisch-wissenschaftlichen Projekten» aan de Universität der Künste (UdK) Berlin.

De UdK Berlin heeft z’n huidige naam sinds 2001, heeft zijn oorsprong in de oprichting in 1696 van de brandenburgisch-preußischen Akademie der Künste en ontstond in z’n huidige vorm door fusie van drie Hoge Scholen in 1975. Het is een van de grootste Hogere Kunstacademies in Europa en de enige die alle kunstdisciplines en de daarop betrekking hebbende wetenschappen in zich herbergt. Aan de vier faculteiten [beeldende kunst, vormgeving, muziek en theater/performance (Darstellende Kunst)] worden meer dan 40 kunst-, kunst-wetenschappelijke en kunst-pedagogische cursussen geboden. Van de ruim 4000 studenten komt ongeveer 20% uit het buitenland. Met de toewijzing der 6 stipendia heeft de UdK Berlin als eerste in Duitsland een postgraduaal curriculum ingericht. Dat er belangstelling voor bestond bleek wel uit 336 inschrijvingen, waaruit deze zes gekozen zijn. Zij ontvangen gedurende twee jaar maandelijks een bedrag van 1000 euro plus vergoeding van materiaal- en andere niet personele kosten om hun project te kunnen verwezenlijken. Daarbij worden ze begeleid door de professoren van de KunstenUniversiteit, waaraan ze desgewenst ook aan cursussen kunnen deelnemen. De officiële opening zal in oktober plaats hebben.


Van alle zes uitverkorenen werd enige informatie gegeven.

Bij Pedro Stoichita was te lezen: